Cinsellik

Cinsellik Korkusu Nedir? (Erotofobi)

Psikologca 10 Temmuz 2024
Cinsellik Korkusu Nedir? (Erotofobi)

Cinsellik ile ilgili her insanın duygu ve tutumları aynı olmayabilir. Hatta bazı insanlar için cinsellik, olumlu ya da olumsuz çağrışımlardan öte bir fobinin kaynağı olabilir. Bu yazımızda erotofobi olarak adlandırılan fobinin üzerinde duracağız.

Yaşamımızın kalitesini düşüren, bize olumsuz hisler yaşatan bazı durumlar vardır. Fobiler de bunlardan birisidir. Belirli nesnelere ya da olaylara karşı oluşan fobiler, hayatımızın bir parçasıdır. Fobilere konu olan nesne ve olaylar kişiden kişiye değişse de neden olduğu stres, kaygı ve korku gibi olumsuz duygular değişkenlik göstermez. İnsanlarda kaygı ve strese neden olan fobilerden birisi de erotofobidir.

Yunan aşk tanrısı "Eros" ve "fobi" kelimelerinden türemiş olan erotofobi, en genel tanımıyla cinsellik korkusu olarak bilinir. Cinsel yakınlık ve cinsellikle ilgili duyulan korku, stres, kaygı ve negatif tutumları kapsar. Hem cinsel yaşamda hem de sosyal yaşamda cinsellikle ilgili konularla karşı karşıya kalındığında görülen bir fobidir. Şunu belirtmekte fayda var; erotofobi cinselliğe karşı duyulan tiksinti ya da nefret değildir. İnsanların cinsellikle karşı karşıya kaldığında duyduğu yoğun korku, kaygı ve panik durumudur. Erotofobik kişiler, cinsellikle ilgili bir durumla, görüntüyle ya da cinselliğin kendisiyle karşı karşıya kaldığında nefes darlığı, panik, kalp çarpıntısı ve mide bulantısı gibi semptomlar gösterebilir.

Erotofobi cinsellikle ilgili fobileri kapsayan genel bir tanım olarak karşımıza çıkıyor. Cinsellikle ilgili daha spesifik fobiler de var ve bunlar erotofobi altında toplanıyor. Peki, erotofobi altında toplanan diğer fobiler nelerdir? 

Genofobi

Yoğun cinsellik korkusu olarak bilinir. Genofobiye sahip kişiler, birileriyle romantik bir ilişki yaşayabilir. El ele tutuşmak, sarılmak, öpüşmek gibi eylemlerden zevk alabilirler ama cinsel birliktelikle ilgili herhangi bir teşebbüste yoğun bir panik ve kaygı yaşarlar.

Jimnofobi

Çıplaklık korkusudur. Bu fobiye sahip olan kişiler, kendilerinin başkaları tarafından çıplak bir şekilde hayal edilmesinden korkar ve çıplak vücut görüntüleriyle karşılaşmak istemezler. Bu korku kendi bedenlerine ait oluşturdukları olumsuz değerlendirme ve yetersizlik duygusuna işaret ediyor olabilir. Bu yüzden kişide cinsellik korkusu oluşabilir.

Yakınlık (Samimiyet) Korkusu

Terk edilmeye ve bir gün samimiyetin biteceğine dair oluşan yoğun korkudur. Bu kişilerin cinsellikle ilgili doğrudan bir fobisi olmasa da cinsel yakınlaşmayla doğabilecek duygusal yakınlık kurmaktan korkarlar.

Savunmasızlık Korkusu

Bu korkunun kaynağı da yakınlık fobisi gibi terk edilme korkusundan kaynaklanır. Cinsel birlikteliğin kişinin kendisini savunmasız bıraktığı düşüncesiyle cinsellikten kaçınırlar.

Parafobi

Cinsel sapkınlıktan korkma durumudur. Tanımlanması biraz zor bir fobidir. Bu fobiyi taşıyan bazı kişiler, cinsel bir ilişkiye girmekten dolayı sapkınlık yaşayacaklarından korkarken bazıları da başkalarının cinsel sapkınlıklarından korkar.

Hafefobi

Kişinin herhangi bir yerine dokunulmasından korkmasıdır. Hafefobiye sahip kişilerin bir kısmı, sadece uzun uzun süreli dokunulmaktan korkarken bir kısmı için kısa süreli dokunma bile sorun teşkil edilebilir. Aslında bu fobi, sadece cinsel veya duygusal ilişkileri değil tüm ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilecek bir fobi olarak görülür.

Filemfobi

Öpüşme korkusu olarak da bilinir. Mizofobi olarak bilinen mikrop fobisiyle de bağlantılı bir korkudur.

Bu fobiler doğrudan ya da dolaylı olarak cinsellikle ilgili kaygı, korku ve strese neden olduğu için erotofobi altında daha spesifik fobiler olarak sıralanıyor.

Erotofobinin Nedenleri Nelerdir?

  • Geçmişte cinsel istismara uğrayan kişilerde ya da cinsellikle ilgili görüntülere maruz kalmış kişilerde erotofobi oluşabilir.
  • Kültürel ve dini nedenler, erotofobinin oluşumunda etkili olabilir. Kişilerin yetiştiği aile ortamı, bulunduğu çevre ve yaşam tarzı cinsellikle ilgili korkulara, düşünce ve eylem kalıplarına neden olabilir.
  • Bazı insanların cinsel performans kaygısı da erotofobiye sebep olan nedenler arasında gösterilir.
  • Cinsel birlikteliğin kişinin fiziksel olarak canını yakacağına dair oluşturduğu korku ve kişinin kendisiyle ilgili olumsuz düşünceleri erotofobiye neden olan fiziksel kaygılar arasında gösterilir.

Erotofobi; cinsel ilişkilerde, aşk hayatında ya evliliklerde ve kurulan ilişkilerde olumsuz durumlara yol açabilir hatta evliliklerin bitmesine kadar uzanan sonuçlar doğurabilir. Böyle bir durumda kişinin uzmanlardan yardım alması en sağlıklı mücadele biçimi olacaktır.

Etiketler:

ilişki sorunları
erotofobi
cinselilişki

Benzer Yazılar